top of page
Bar Chart

KH Shim - Doanh nhân & Trader Quyền chọn cổ phiếu

Jimmy Chua - Quản lí bán hàng & Stock Trader

Felix Thien - Trader - Kỹ sư về hưu

Vimalanathan Muniandy - Giám sát & Stock Trader

bottom of page